Przedszkole

im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Informacje dla Rodziców
Dzień w przedszkolu

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00. Ze względu na rozkład dnia w przedszkolu, prosimy przyprowadzać dzieci do godziny 9.00, bowiem o tej godzinie podajemy śniadanie. Po śniadaniu rozpoczynają się różnego rodzaju zajęcia, wycieczki, spacery. Dziecko może być przyprowadzone później do przedszkola bez powiadamiania personelu, jednakże ze względu na organizację prosimy, aby było po śniadaniu w domu. Obiad zawsze „czeka” na dziecko. O godzinie 12.00 podajemy pierwsze danie (zupę z ciemnym pieczywem).

Dzieci, które odczuwają potrzebę snu i odpoczynku idą do naszej sypialni, gdzie słuchając bajek czytanych przez ciocię i przygrywającej pozytywki, wypoczywają na leżaczkach. Dzieci które nie śpią, bawią się w sali lub ogrodzie. O godzinie 14.00 podajemy drugie danie obiadowe a o godzinie 15 deser. Po obiedzie, odbywają się zabawy w sali lub ogrodzie.

Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci

Uważamy, że na te czynności powinno się przeznaczyć nieco więcej czasu - jeśli jest to możliwe. Stwarza to okazję do rozmowy o dziecku, jego radościach, problemach, ewentualnych chorobach lub innych ważnych sprawach. Dzieci odbierane są z przedszkola tylko przez rodziców lub osoby przez nie upoważnione. Jeżeli po dziecko ma przyjść ktoś inny niż rodzice, należy nas o tym powiadomić.

Pamiętajcie, że zawsze możecie do nas zadzwonić, jeśli dziecko nie chciało zostać w przedszkolu lub było smutne z innego powodu.

Dla zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa i powiązania przedszkola i domu rodzinnego, jest bardzo ważne aby rodzice wiedzieli co dzieje się w przedszkolu i w miarę możliwości uczestniczyli w imprezach i spotkaniach przeznaczonych dla nich. Raz do roku odbywa się zebranie rodziców, lecz każdego dnia możecie rozmawiać z nami na temat swojego dziecka. Skontaktujemy się z Wami także, gdy uznamy dodatkową rozmowę za konieczną.

Posiłki

Odzież

Dzieci powinny być ubierane w wygodne i praktyczne ubranka tj. odzież, która nie krępuje dziecka i w której może się pobrudzić ( np. podczas zajęć plastycznych lub zabaw w ogrodzie). Każde dziecko ma w przedszkolu swoje kalosze. Próbujemy w miarę możliwości, codziennie wychodzić na powietrze, niezależnie od pory roku czy pogody. Nie ma pojęcia „zła pogoda” - może być tylko źle dobrana odzież.

Dzieci chore

Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką nie są przyjmowane do przedszkola. Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. Jeżeli dziecko źle się poczuje w trakcie pobytu w przedszkolu, natychmiast Was o tym powiadomimy, dlatego bardzo prosimy aby numery Waszych telefonów którymi dysponujemy były stale aktualne.

Opłaty
Przedszkole Drezdenko